جهاد و شهادت در شعر دوره‌ی مشروطه؛ تقابل کوخ‌نشینان و کاخ‌نشینان

جهاد و شهادت در شعر دوره‌ی مشروطه؛ تقابل کوخ‌نشینان و کاخ‌نشینان

پژوهشی به قلم زهرا صمیمی انجام شده که به جايگاه انديشه‌هاي جهاد و شهادت در تاريخ مبارزات ايران (در دوره ي مشروطه) پرداخته است.
بررسی آثار اجتماعی شهادت در مذهب شیعه

بررسی آثار اجتماعی شهادت در مذهب شیعه

حسین دهقانی در سال 78، پایان‌نامه‌ای باعنوان «بررسی آثار اجتماعی شهادت در مذهب شیعه» نوشته است که در کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت، دردسترس است.
پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی شهید و شهادت از دیدگاه قرآن و حدیث»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی شهید و شهادت از دیدگاه قرآن و حدیث»

در سال 1384، مرضیه قاسمی پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی شهید و شهادت از دیدگاه قرآن و حدیث» به روش كتابخانه‌ای به رشته تحریر درآورده است.
«باورهای دینی و جنگ تحمیلی»

«باورهای دینی و جنگ تحمیلی»

کامبیز آزادی کیمور، پایان‌نامه‌ای با عنوان «باورهای دینی و جنگ تحمیلی» تهیه و تنظیم کرده است تا علاوه براینکه این موضوع را بررسی کرده باشد، حدیثی نیز باشد برای انتقال مفاهیم جنگ به نسل جوان.
«عکاسی جنگ» نوشته  هنرمند شهید «سعید جان بزرگی»

«عکاسی جنگ» نوشته هنرمند شهید «سعید جان بزرگی»

پایان‌نامه‌ای با موضوع «عکاسی جنگ» بدین منظور تهیه و تنظیم شده است که اهمیت پرداختن به عکاسان دوره جنگ، ضرورت چاپ کتابهای جدید عکاسی جنگ و تلاش برای حفظ بانک عکس جنگ را بررسی کند.
موانع و عوامل ترویج فرهنگ شهادت

موانع و عوامل ترویج فرهنگ شهادت

در یک پایان‌نامه‌ای که در سال 1383 انجام شده، موانع و عوامل ترویج فرهنگ شهادت بررسی و دسته‌بندی شده است.
۱۰
آرشیو