عکاسان ایرانی و جنگ تحمیلی

عکاسان ایرانی و جنگ تحمیلی

«عکاسان ایرانی و جنگ تحمیلی» عنوان پایان نامه ای است که شهید«سعید جان بزرگی» آن را تهیه و تنظیم کرده است.
مقایسه میزان سازگاری آزدگان با رزمندگان و افراد غیر رزمنده

مقایسه میزان سازگاری آزدگان با رزمندگان و افراد غیر رزمنده

«مقایسه میزان سازگاری آزدگان با رزمندگان و افراد غیر رزمنده» عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد «هادی بهرامی احسان» است.
«مقایسه و بررسی تیپ شخصیتی دانش آموزان دختر شاهد و غیرشاهد در مقطع تحصیلی سوم راهنمایی شهرستان زاهدان»

«مقایسه و بررسی تیپ شخصیتی دانش آموزان دختر شاهد و غیرشاهد در مقطع تحصیلی سوم راهنمایی شهرستان زاهدان»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «مقایسه و بررسی تیپ شخصیتی دانش آموزان دختر شاهد و غیرشاهد در مقطع تحصیلی سوم راهنمایی شهرستان زاهدان» با تحقیق و پژوهش نرگس نیکبخت انجام شده است.
«شهید و شهادت در سروده‌های عرب از صدر اسلام تا پایان اموی»

«شهید و شهادت در سروده‌های عرب از صدر اسلام تا پایان اموی»

در پایان‌نامه‌ «شهید و شهادت در سروده‌های عرب از صدر اسلام تا پایان اموی»، واژه «شهید و شهادت» در قرآن کریم، در سخنان پیامبر (ص) و از دیدگاه امام علی (ع) و فرزندان او به‌خوبی تبیین شده است.
بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناسی آزادگان جانباز با آزادگان غیرجانباز

بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناسی آزادگان جانباز با آزادگان غیرجانباز

«بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناسی آزادگان جانباز با آزادگان غیرجانباز» عنوان پایان نامه ای است که نشان می دهد آزادگان ایرانی به دلیل داشتن اعتقادات محکم مشکلات را به خوبی تحمل کرده اند.
«تاثیر ازدواج مجدد همسران شاهد بر پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها»

«تاثیر ازدواج مجدد همسران شاهد بر پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «تاثیر ازدواج مجدد همسران شاهد بر پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها» توسط محقق و پژوهشگر «شهربانو یوسفی» و با راهنمایی‌های آقای دارابی انجام شده است.
۲
آرشیو