بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناسی آزادگان جانباز با آزادگان غیرجانباز

بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناسی آزادگان جانباز با آزادگان غیرجانباز

«بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناسی آزادگان جانباز با آزادگان غیرجانباز» عنوان پایان نامه ای است که نشان می دهد آزادگان ایرانی به دلیل داشتن اعتقادات محکم مشکلات را به خوبی تحمل کرده اند.
«تاثیر ازدواج مجدد همسران شاهد بر پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها»

«تاثیر ازدواج مجدد همسران شاهد بر پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «تاثیر ازدواج مجدد همسران شاهد بر پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها» توسط محقق و پژوهشگر «شهربانو یوسفی» و با راهنمایی‌های آقای دارابی انجام شده است.
بررسی رابطه بین نگرش رزمنده در مورد جنگ و میزان واکنش افسردگی

بررسی رابطه بین نگرش رزمنده در مورد جنگ و میزان واکنش افسردگی

«بررسی رابطه بین نگرش رزمنده در مورد جنگ و میزان واکنش افسردگی» عنوان پایان نامه ای تحقیقی است که در سال های نخست پس از جنگ انجام شده است.
«مقایسه و بررسی میزان گرایش به اختلال روانی بین همسران شاهد و غیر شاهد در شهر اصفهان»

«مقایسه و بررسی میزان گرایش به اختلال روانی بین همسران شاهد و غیر شاهد در شهر اصفهان»

زهرا آقاخانی در پایان‌نامه‌ خود، به این موضوع رسیده است که زنان شاهد و غیر شاهد از نظر گرایش به بیماری‌های روانی همچون هیپوکندری، هیستری، پسیکوپاتی، اسکیزوفرنی و مانیا با هم تفاوت دارند و گرایش در زنان شاهد کمتر از زنان غیرشاهد می‌باشد.
اصلاح و بهبود روش در مددکاری اجتماعی (بنیاد شهید انقلاب اسلامی)

اصلاح و بهبود روش در مددکاری اجتماعی (بنیاد شهید انقلاب اسلامی)

پایان‌نامه‌ای با عنوان «اصلاح و بهبود روش در مددکاری اجتماعی توسط عزیز الله بابایی روچی انجام شده است.
«بررسی و ارزیابی دوره آموزشی ارتباط موثر با محیط و دیگران، کارکنان ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران»

«بررسی و ارزیابی دوره آموزشی ارتباط موثر با محیط و دیگران، کارکنان ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران»

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به سفارش بنیاد شهید و امور ایثارگران، دوره آموزشی ارتباط موثر با محیط و دیگران را برای کارکنان ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار کرده و مهندس افشین راهنما، نتایج آن را در پژوهشی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.
۴
آرشیو