بررسی عوامل موفقیت خانواده‌های موفق شاهد در یک پژوهش

بررسی عوامل موفقیت خانواده‌های موفق شاهد در یک پژوهش

پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی وجه نظر افراد تحصیل‌کرده درباره عوامل موفقیت خانواده‌های موفق شاهد در شهر کرمان و جایگاه فعالیت‌های بنیاد شهید در این ارتباط» به بررسی عوامل موفقیت و وضعیت خانواده‌های شهدا در کرمان پرداخته است.
«بررسی وضعیت اشتغال جانبازان جنگ تحمیلی»

«بررسی وضعیت اشتغال جانبازان جنگ تحمیلی»

«بهرام بیرانوند» بر روی وضعیت اشتغال جانبازان جنگ تحمیلی، تحقیق و پژوهشی را انجام داده که نشان می‌دهد؛ کمک‌های دولتی، آموزش دانشگاهی، قوانین حمایتی مجلس و بخش‌نامه‌های حمایتی دولت بیشترین تاثیر را بر افزایش اشتغال جانبازان داشته است.
«میزان افسردگی بین دانش‌آموزان پسر شهرستانهای چالوس، نوشهر، تنکابن و رامسر»

«میزان افسردگی بین دانش‌آموزان پسر شهرستانهای چالوس، نوشهر، تنکابن و رامسر»

«حبیب‌الله سعادتی» پژوهشگر پایان‌نامه «میزان افسردگی بین دانش‌آموزان پسر شاهد و غیر شاهد شهرستان‌های چالوس، نوشهر، تنکابن و رامسر» با انجام این تحقیق، سعی داشته در جهت طرح برنامه‌های درمانی و حمایتی برای کودکان فاقد پدر و ایجاد شرایط آموزش و تخلیه مثبت هیجانی، گام برداشته باشد.
بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری دانش آموزان شاهد

بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری دانش آموزان شاهد

پایان‌نامه‌ای برای بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر و پسر شاهد و راه‌های پیشگیری از آن، توسط «عباس ملک شاهکوهی» تالیف شده است که دانش‌آموزان در مقطع سنی 12 تا 15 سال را در برمی‌گیرد.

«بررسی تاثیر مشاوره بر روی دانش‌آموزان شاهد از دیدگاه دانش‌آموزان دختر (18-16 سال) تهران»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی تاثیر مشاوره بر روی دانش‌آموزان شاهد از دیدگاه دانش‌آموزان دختر» تالیف شده است تا مشکلات دانش‌آموزان خانواده‌های شاهد را بررسی کند.
«بررسی فقدان پدر بر ویژگی‌های شخصیتی فرزندان در خانواده‌های شاهد و عادی فاقد پدر و خانواده‌های واجد پدر»

«بررسی فقدان پدر بر ویژگی‌های شخصیتی فرزندان در خانواده‌های شاهد و عادی فاقد پدر و خانواده‌های واجد پدر»

پایان‌نامه‌ای با موضوع بررسی فقدان پدر بر ویژگی‌های شخصیتی فرزندان، توسط «صغری براتی» تالیف شده که آثار نبود پدر در خانواده را از همه جهات واکاوی کرده است.
۷
آرشیو