«حقوق جنگ و صلح در آثار حضرت امام خمینی (ره)»

«حقوق جنگ و صلح در آثار حضرت امام خمینی (ره)»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «حقوق جنگ و صلح در آثار حضرت امام خمینی (ره)» تالیف شده است که به بررسی آثار حضرت امام خمینی (ره) در موضوع «جنگ و صلح» می‌پردازد.
«بررسی اضطراب، افسردگی، خودپنداره فرزندان نوجوان شاهد»

«بررسی اضطراب، افسردگی، خودپنداره فرزندان نوجوان شاهد»

باتوجه به افزایش مشکلات روانی- عاطفی افراد جامعه، ضرورت انجام تحقیقی برای بررسی اضطراب، افسردگی و خودپنداره در فرزندان نوجوان شاهد به نظر می‌رسید که توسط «سمیه یاری و صدیقه عبدی» انجام شده است.
پایان نامه ای با موضوع: «نحوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان شاهد»

پایان نامه ای با موضوع: «نحوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان شاهد»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «نحوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان شاهد» انجام شده است که انواع فعالیت‌های تفریحی را با انواع متغیرها بررسی کرده است.
پایان‌نامه «بررسی عملکرد بنیاد شهید در اداره امور آموزش و پرورش فرزندان شاهد»

پایان‌نامه «بررسی عملکرد بنیاد شهید در اداره امور آموزش و پرورش فرزندان شاهد»

پایان‌نامه‌ای باعنوان «بررسی عملکرد بنیاد شهید در اداره امور آموزش و پرورش فرزندان شاهد» توسط «محمدرضا براتی»، برای ارزیابی عملکرد بنیاد شهید در مدارس شاهد تهیه و تنظیم شده است.
پژوهشی برای درک مشکلات اقتصادی و اجتماعی جانبازان25 درصد به بالا شهرستان کوهدشت

پژوهشی برای درک مشکلات اقتصادی و اجتماعی جانبازان25 درصد به بالا شهرستان کوهدشت

پایان‌نامه‌ای با عنوان «رابطه بین میزان معلولیت با عوامل اقتصادی و اجتماعی جانبازان 25 درصد به بالا شهرستان کوهدشت» در دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، انجام شده است.
بررسي جنايات جنگي

بررسي جنايات جنگي

جنايات جنگي - كه از قبل از جنگ جهاني دوم در مورد هر تخلفي نسبت به قوانين عرفي و قراردادي جنگ بكار گرفته مي شد - آن مفهومي است كه در جنگ جهاني دوم و بعد از آن شايع بود كه البته بعضي اوقات از آن با اصطلاح جنايات بين‌المللي نيز تعبير مي گرديد. جنايات جنگي به مفهوم مورد نظر شامل هرسه دسته جنايات عليه صلح ، جنايات جنگي ، و جنايات عليه بشريت كه در منشور دادگاه نظامي بين‌المللي (نورمبرگ) مشخص گرديده ‌اند، مي شود. پس ملاحظه مي گردد كه مفهوم اعم جنايات جنگي - در مقابل مفهوم اخص آن كه خود دسته‌اي از جنايات مشخص گرديده در منشور دادگاه نورمبرگ است - مورد نظر مي باشد.
۸
آرشیو