معرفی کتاب؛
کتاب «اردوگاه اطفال» به شرح خاطرات آزاده سرافراز، احمد یوسف زاده از دوران اسارت نوجوان های عمدتا کرمانی از زندان های رژیم صدام می پردازد.
نوید شاهد کرمان، این کتاب توسط نویسنده فعال کتاب های دفاع مقدس "احمد یوسف زاده" به رشته تحریر درآمده و انتشارات سوره مهر آن را در 328 صفحه به چاپ رسانده است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

آفتاب در غروبگاه بود که امیر را آوردند، برهنه پا. در راه رفتنش رنجی دیده می شد از دور، اما نه که شکسته باشدش. یک طرفش جواد، یک طرفش گروهبان علی و در دستشان دسته کلنگی و تازیانه ای از کابل و امیر روی ریگ های تیز و برنده راه می آمد، با پاهایی خونچکان و دم فروبسته بود و نشکسته بود و عذابی در چهره اش پیدا و رنجی سنگین بر شانزده سالگی اش.

به طاقتی که نداشت تن خسته و ضرب دیده اش را جلو می کشید، در نیمه راه ته مانده رمقش رفت، زانوهایش سست شد. نشست. جواد برگشت، دسته کلنگش را بالا برد که او را بزند یا بترساند. ن.جوان بلادیده حرکتی کرد که دل های ما را آتش زد. سوزاند. دستانش را از سر بیپناهی به حالتی غریب گرفت روی سرش. 

جواد دسته کلنگ را آهسته پایین آورد. نزد امیر بلند شد به سختی. پشت میله ها ایستاده بودیم به نظاره. از راهرو آسایشگاه ما عبورش دادند و دل های ما ریش می شد. بردند و با پاهای بریان شده در اتاق کوپکی که انتهای راهرو بود زندانی اش کردند. تک و تنها. تمام شب صدای ناله های ضعیف امیر از آن زندان به گوش می رسید. مثل صدای راه گم کرده ای تشنه، از ژرفای چاهی عمیق، در برهوتی خشک!
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده