شهید غلامحسین آقا ملایی می گوید: خدایا، از اینکه برای پیاده کردن قوانین خداوند در جامعه سستی کردم، ازاینکه گذشت شب و روز و حرکت هستی سبب رشد و پندگیری من نشد من را ببخش.
نوید شاهد کرمان، بخش هایی از مناجات عارفانه شهید آقاملایی را با هم مرور می کنیم:

بسم الله الرحمن الرحیم 
خدایا مرا ببخش ااینکه :
-غیبت کردم از دیگران بدی گفتم و خودم را نیک جلوه دادم.
-از اینکه به والدینم احترام نگذاشتم .
-از اینکه برای برتری خودم دیگران را خوار و سبک شمردم. 
-از اینکه عهدهایی را که با خدای خویش بستم شکستم .
-از اینکه از دیگران همواره عیب جویی و نکوهش کردم و عیوب خویش را فراموش نمودم .
-از اینکه سخنان را گفتم و بدان عمل نکردم .
-از اینکه برای مقابله با دشمنان بجای بینش مکتبی و عدالتخواهی براساس خودخواهی قضاوت کردم .
-از اینکه دیگران را مسخره و تحقیر کردم تا اشتباهات خویش را بپوشانم. 
-از اینکه آگاهی و علوم خود را در اختیار دیگرا ن قرار ندادم .
-ازاینکه مانند جاسوسان خبرچین در اسرار خصوصی مردم دخالت و تجسس کردم .
-ازاینکه قول دادم اما خلاف عمل کردم .
-از اینکه  برای پیاده کر دن قو انین خداوند در جا معه سستی کردم .
-از اینکه گذشت شب و روز و حرکت هستی سبب رشد و پندگیری من نشد .
-از اینکه شب خوابیدم بدون اینکه برای رفع مشکلات مسلمین کوششی انجام دهم .
-از اینکه کارهایم را برای ریاست طلبی و شهرت طلبی انجام دادم. 
-ازاینکه در کارها تنها خودم را محور قراردادم نه خدا را .
-از اینکه سنجیده حساب نشده و با فکر سخن نگفتم .
-از اینکه گمانهای  بی مورد و نفاق افکن به دیگرا ن بستم .
-از اینکه حاضر نشدم بخاطر آسایش دیگران خود را به زحمت اندا زم .
-از اینکه حلال و حرام دین خدا را دگرگون جلوه دادم .
-از اینکه چشمانم را از نگاههای فسادانگیز نپوشاندم.
-از اینکه با کسانی پیوند دوستی بسته ام که هنوز از روابط طاغوت هجرت نکرده اند .
-از اینکه از انجام عمل حق خودداری کرده ام بخاطر اینکه به ضرر خودم و پدر و مادر یا دوستانم بود.
منبع: اسناد بنیاد شهید استان کرمان

شهید «غلامحسين آقاملايي» يكم فروردين 1331، در روستاي گلينوئيه رابر از توابع شهرستان بافت زاده شد. تا پايان مقطع ‌متوسطه تحصيل‌ كرد و ديپلم گرفت. سال 1359، ازدواج كرد و صاحب يك پسر و يك دختر شد. پاسدار بود، نوزدهم دي 1365، در شلمچه بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. پيكر او در گلزار شهداي گنجان بافت به خاك سپرده شد.
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده