«باورهای دینی و جنگ تحمیلی»

«باورهای دینی و جنگ تحمیلی»

کامبیز آزادی کیمور، پایان‌نامه‌ای با عنوان «باورهای دینی و جنگ تحمیلی» تهیه و تنظیم کرده است تا علاوه براینکه این موضوع را بررسی کرده باشد، حدیثی نیز باشد برای انتقال مفاهیم جنگ به نسل جوان.