«شهید و شهادت در متون دینی»

«شهید و شهادت در متون دینی»

شهادت در زمان حاضر، موثرترین نیرو در مقابله با عوامل سلطه‌گر و قدرت‌های غیرمشروع است که مطالعه آن در قالب پایان‌نامه‌ای انجام شده است.
«شهید از دیدگاه قرآن»

«شهید از دیدگاه قرآن»

یکی از بهترین و حیات‌بخش‌ترین سرمایه‌هایی که در تاریخ تشیّع وجود دارد شهادت است که فاطمه عباس آبادی درباره جایگاه شهید از دیدگاه قرآن مطالعه‌ای را انجام داده است.