نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اسلام و دین خدا را سرفراز کنید

اسلام و دین خدا را سرفراز کنید

شهید یوسفی در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «همگی امام را دعا كنيد و به جبهه‌ها كمک كنيد. آنهايی كه می‌توانند، بيايند و اسلام را سرافراز كنند که دين خدا هميشه برقرار است.»
خون شهید اسلام را زنده و استوار می‌گرداند

خون شهید اسلام را زنده و استوار می‌گرداند

شهید یزدانی در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «همشهريان عزيز‌! شما را به خدا نگذاريد كه خون شهدای ما بی‌ارزش شود چون هر قطره خون شهيد پايه‌ای است كه اسلام را زنده و استوار می‌گرداند و اين خدمات شما در راه خدا است كه می‌تواند ارزش واقعی خون شهيد را جلوه‌گر سازد.»
زندگی در دنیا خوابی است که به سرعت می‌گذرد

زندگی در دنیا خوابی است که به سرعت می‌گذرد

شهید هاتفی در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «زندگانی دنیا برای مدت کوتاهی است که انسان باید در این مدت کوتاه خودش را بسازد، اعمال نیکو و درست انجام دهد و گول شیاطین را نخورید. زندگانی دنیا بازیچه‌ای پیش نیست که سرد و گرمش، شیرین و تلخش مانند خوابی است که به سرعت می‌گذرد.»

شهادت، اوج کمال انسانی است

شهید اسماعیلی در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «به جبهه می‌روم تا با دشمنانی كه دست تجاوز به دين و مملكت و ناموسم دراز نموده‌اند بجنگم. اگر شهادت نصيبم شد چه بهتر كه شهادت مرگ نيست، زندگی است، از دنيا رستن و به خدا پيوستن است. شهادت اوج كمالی انسانی است.»
آزادمرد باشید و زیر بار ذلت نروید

آزادمرد باشید و زیر بار ذلت نروید

شهید محسنی در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «برادران و خواهرانم! اتحاد خود را حفظ كنيد و هميشه در دنيا آزادمرد باشيد و زير بار هيچ ذلتی نرويد.»
مقابل توطئه‌های دشمن بایستید

مقابل توطئه‌های دشمن بایستید

شهید محسنی در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «من از ملت ايران می‌خواهم كه در مقابل تمام توطئه‌ها بايستند، آن را در نطفه خفه كنند و نكته‌سنجی خود را در رابطه با مسائل حفظ كنند.»