نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی - هنری
آرشیو

مروری بر زندگینامه شهید «محمد بازدار»

شهید «محمد بازدار» در دی ماه ساال 58 به خدمت سربازی رفت. با استعداد خاصی فنون جنگی را فرا گرفت و در دیماه 1359 به جبهه جنگ علیه کفار بعثی اعزام و با افتخار و سربلندی در جبهه جنگ فعالانه شرکت کرد.
شب سخت در کنار شهید «محمدرضا مرادی»

شب سخت در کنار شهید «محمدرضا مرادی»

وقتي به استاديـوم رسيديم، به سوي محمد رضا مرادي دويد. چشم‌هاي محمدرضا باز نمي شد. دست او را گرفت و كنارش نشست. ابراهيم فرياد كشيد. التماس كرد. اشك ريخت. از رضا جدا نمي شد. شب سختي بود .