نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی - هنری
آرشیو

توصیه شهید قنبر بیگلری پور برای رونق حوزه های علمیه

از همه پدران متعهد به انقلاب و اسلام عزیز می خواهم که فرزندانشان را به حوزه بفرستند تا کمبود روحانی در منطقه برطرف شود تا این حوزه رونق بیشتر پیدا کند تا دوستان انقلاب از این بابت شاد و دوستان نادان و دشمنان انقلاب ناامیدتر گردند.