نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی - هنری
آرشیو

خواسته هاي تو مرا به آتش جهنم مي خواند

شهید «محمد طایی» خطاب به مادرش گفت: چقدر از زندگي نااميد شده ام و نمي دانم چه کار کنم. خواسته هاي تو هم مرا به آتش جهنم مي خواند. اين‌ها را از خودم نمي‌گويم، از قرآن مي گويم.
خاطراتی پیرامون شهید «احمد عبدالهی»/ خرمای مرغوب

خاطراتی پیرامون شهید «احمد عبدالهی»/ خرمای مرغوب

ناگهان رگهاي گردنش متورم شد. با چهره‌ي برافروخته دست زير كارتن‌هاي خرما زد. به طرف سنگر تداركات دويد و با عصبانيت فرياد زد:« به چه حقي به خودت اجازه داده اي كه خرماي مرغوب را به سنگر فرماندهي بياوري؟!»
بمباران ایستگاه صلواتی توسط 6 جنگنده دشمن

بمباران ایستگاه صلواتی توسط 6 جنگنده دشمن

در خاطرات شهید «حسن سلطاني نژاد» آمده است: هواپیماها بمب های خود در ایستگاه صلواتی که 200 متری ما بود ریختند و فرار کردند بعد از نیم ساعتی دو مرتبه هواپیماها رسیدند و جاده اهواز خرمشهر را هدف قرار دادند و جاده تدارکاتی را بمباران کردند.