نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی - هنری
آرشیو
حفظ وحدت واجب است/ والدين خود را احترام بگذاريد

حفظ وحدت واجب است/ والدين خود را احترام بگذاريد

در وصیت نامه شهید «ملک حسین اسکندر زاده» آمده است: شما را به خدا وحدت را حفظ كنيد، تمام سعادتها و تمام پيروزى ها در گرو همين كلمه است آن قومى پيروز است كه اتحاد را سرلوحه برنامه خود قرار دهيد .