نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی - هنری
پدر شهیدان رضایی آسمانی شد
حاج باقر رضایی پدر شهيدان كرامت و عباس رضایي و پدر جانباز 50 درصد ابراهيم رضائي ، دعوت حق را لبیک گفت و به لقاءالله پیوست.
آرشیو