نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

مادر شهیدان

مادر شهیدان "عباس و محمد شوندی" مهمان فرزندان شهیدش شد

حاجیه خانم فاطمه سلطان شوندی مادر شهیدان "عباس و محمد شوندی" به علت کهولت سن در شهرستان چهاردانگه به فرزندان شهیدش پیوست.
چهلمین روز شهادت

چهلمین روز شهادت "احمد توکلی کوچکسرایی"

به مناسبت چهلمین روز شهادت، شهید مدافع وطن "احمد توکلی کوچکسرایی" خانواده شهید بسته ‌های مواد غذایی و بسته ‌های بهداشتی بین نیازمندان توزیع و یاد فرزند گرامیشان را زنده نگاه داشتند.
مادر شهید

مادر شهید "سیدمجتبی کمالی" به فرزند شهیدش پیوست

حاجیه خانم مهین مصباحی مادر شهید سیدمجتبی کمالی به علت کهولت سن در شهرستان رباط کریم به فرزند شهیدش پیوست.
دیداری بعد از 34 سال

دیداری بعد از 34 سال

کبری تاجیک مادر گرامی شهید "فضلعلی تاجیک" از شهدای پیشوا به فرزند شهیدش پیوست.
پدر شهید «یوسف قارلقی» آسمانی شد

پدر شهید «یوسف قارلقی» آسمانی شد

مرحوم "بختیار قارلقی" پدر گرامی شهید «یوسف قارلقی» از شهدای ملارد به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت.
برشی از کتاب

برشی از کتاب "چلچراغ فروزان"| دلنوشته ای از یک پاسدار

در قسمتی از کتاب "چلچراغ فروزان" که دلنوشته ای از شهید "محمدرضا باباییان" است، می خوانید: « از اینکه لحظه ای به ابدی بودن دنیا و تجملاتش فکر کردم، از اینکه حرف حق شنیدنش برایم مشکل بود.»