به مناسبت سالروز عملیات والفجر 8؛
جنگنده های عراقی، صبح روز 23 بهمن ماه 1364، سنگر واحد اطلاعات و عملیات را بمباران شیمیایی کردند که در نتیجه، «محمد حسين يوسف الهی» معاون اطلاعات و عملیات و مسئول شناسایی واحد با ۱۳ نفر از همرزمانش، شهید شدند.
به گزارش نوید شاهد کرمان، نگاه راهبردی اجتناب از جنگ در زمین مسلح، پس از عملیات های رمضان و والفجر مقدماتی و در پی آن، ابتکار عمل در هورالهویزه طی دو عملیات بزرگ خيبر و بدر، فضای جدیدی در روند جنگ ایجاد کرده بود؛ ليكن بهره برداری از این وضعیت، به عوامل دیگری از جمله رعایت اصل غافلگیری بستگی داشت. 
همچنین باید منطقه ای برای نبرد انتخاب می شد که تثبیت آن، به خطوط پدافندی گسترده ای نیاز نداشته باشد. با چنین نگرشی، شبه جزیره فاو برای اجرای عملیات والفجر ۸ انتخاب شد، علاوه بر این، عبور از اروند برای دشمن غیر قابل پیش بینی بود و غافلگیری در تاکتیک (راهکنش) محسوب می شد.
با هدف غافلگیر کردن دشمن، اقدامات مهندسی گسترده ای برای آماده سازی منطقه هورالهویزه صورت گرفت تا دشمن، به هدف اصلی ایران برای اجرای عملیات در شبه جزیره فاو پی نبرد. محصور بودن دو ضلع از مثلث به جزیره به اروندرود و خور عبدالله نیز، بهترین موقعیت پدافندی را در این زمین ایجاد می کرد.
همچنین شبه جزیره فاو که تنها راه زمینی عراق به خلیج فارس محسوب می شد و دستیابی به آن، هم مرز شدن ایران با کویت را در پی داشت، با توجه به حمایت های مالی و نظامی کویت از عراق در طول جنگ، بسیار با اهمیت تلقی می شد.

موقعیت منطقه
شبه جزیره فاو، زمین مثلث گونه ای است که سواحل اروندرود و آبراه بزرگ خور عبدالله، دو ضلع آن را تشکیل می دهند.
اروند- تشکیل دهنده مرز ایران و عراق- ارود خروشانی است که عمق آن به ۲۵ متر هم می رسد. ساحل اروند باتلاقی، پوشیده از چولان (بوته های بلند حداکثر با ارتفاع1.5 متر، نیزارهایی با ارتفاع ۳ تا ۴ متر، نخلستانی وسیع با عمق ۲ تا ۵ کیلومتر و دارای زمینی سست است. 

لشکر 41 ثارالله در عملیات والفجر 8/ رزمندگان به مرزهای کویت رسیدند
طرح مانور کلی عملیات
عبور از رودخانه خروشان اروند و اجرای عملیات والفجر ۸، بسیار پیچیده بود و اگر اتجربه گرانبهای دو عملیات خیبر و بدر در هورالهویزه نبود، قطعا طراحی عملیات با مشکل روبه رو می شد.
قرارگاه خاتم الانبيا، اجرای عملیات را با دو قرارگاه عملیاتی کربلا و نوح بر عهده داشت، قرارگاه کربلا، تصرف شهر فاو و کارخانه نمک را عهده دار بود و قرارگاه نوح، با لشكر ۴۱ ثارالله، لشگر ۱۹ فجر و تیب مستقل ۳۳ المهدی ، ماموریت داشت منطقه «رأس البیشه» را تصرف و تأمین کند.

مأموریت لشکر 41
لشکر ثارالله در حالی که جناح چپ آن ولشكر ۳۳ المهدی(عج) و جناح راست آن را لشکر ۱۹ فجر پوشش می دادند، موظف بود ضمن عبور از اروند و شکستن خط دشمن، با تلاش غواصان، اسکله و پادگان قشله را تصرف و تا ساحل خور عبدالله پیشروی کند. هم زمان، خط پدافندی هورالعظیم به گردان ۴۱۳ به فرماندهی اسفندیار صابری واگذار شده بود.

طرح مانور لشکر
لشکر ثارالله با استفاده از سه نهر مجری، علی شیر و بلامه، سه محور را برای هجوم به دشمن برگزید. همچنین عملیات شکستن خط را به 3 گروهان غواص گردان 410 حضرت رسول(ص) واگذار کرد و عملیات عبور و تثبیت را به سایر گردان ها واگذار کرد.

شرح عملیات
 ساعت 22:13 روز ۲۰ بهمن ۱۳۶۴، نفرات گردان ۴۱۰ غواص که از ارونا، عبور کرده بودند، با دشمن درگیر شدند. همزمان با این درگیری، ادوات و توپخانه لشکر۴۱خط دوم را زیر آتش گرفتند.
فرمانده لشکر، ساعت 22:20 به گردان ۴۱۸ و۱ دقیقه بعد، به گردان ۴۱۲ فرمان حرکت داد. گردان های ۴۱۸ و ۴۱۲ پس از شکستن خط اول و دوم با یکدیگر الحاق کردند. در جناح راست، گردان ۴۱۸ موفق به الحاق با لشگر ۱۹ فجر شد؛ ولی به دلیل مشکلات یگان جناح چپ در شکستن خط، گردان ۴۱۲ موفق به الحاق در جناح چپ خود نشد.
 ساعت 00:30 ، گردان های موج سوم، وارد عمل شدند. گردان ۴۱۹ پس از عبور از گردان ۴۱۸، به طرف فلکه و پادگان قشله رفت و گردان ۴۱۵ بعد از عبور از گردان ۴۱۲، به عمق حرکت کرد.
ساعت 01:20 روز اول، پادگان قشله سقوط کرد و گردان های ۴۱۹ و ۴۱۵ با یکدیگر الحاق کردند. 
ساعت02:39 یک دسته از رزمندگان گردان ۴۱۹ به کارخانه نمک قدیمی رسیدند. همزمان، فرمانده گردان ۴۱۵ همراه یک دسته از افرادش، با هدف کمک به رزمندگان گردان ۴۱۹، از نخلستان عبور کردند و روبه روی کارخانه نمک با دشمن درگیر شدند. 
ساعت 02:45 گردان ۴۱۷، از محور نهر مجری حرکت کرد و ساعت 03:20به محدوده کارخانه نمک - که به دست گردان های ۴۱۹ و ۴۱۵ تصرف شده بود - رسید؛ سپس به عمق و جناحین پیشروی کرد.

این گردان ساعت 53: 05 ، در جناح راست، با لشکر ۱۹ فجر الحاق کرد. با روشن شدن هوا، رزمندگان لشکر ۴۱ ثارالله به کلیه اهداف از پیش تعیین شده خود رسیده بودند؛ ولی به دلیل عدم حضور یگان مجاور، جناح چپ این لشکر با تهدید روبه رو شد؛ لذا یک گروهان از نفرات گردان ۴۱۴، به ناچار پوشش جناح چپ لشکر را عهده دار شد. 
ساعت 28 : 07 ، گردان های ۴۱۵، ۴۱۷ و ۴۱۴ به خور عبد الله دست یافتند.

ساعت ۱۰ صبح، گردان ۴۱۶ به سوی خور عبدالله حرکت کرد تا جناحين لشکر را تأمین کند.
ساعت ۱۳ گردان 4۱۲ و یک دسته از نفرات گردان ۴۱۶، در خط اول و دوم، با رزمندگان تیب المهدی الحاق کردند و جناح چپ لشکر ۴۱ تأمین شد.
ساعت ۱۴ رزمندگان گردان ۴۲۲، از اروند عبور کردند و در پادگان قشله مستقر شدند.
 ساعت 04:30 روز دوم، گردان ۴۲۲، به خاکریزهای راست کارخانه نمک قدیمی حمله و تا سپیده صبح، تعدادی از افراد دشمن را اسیر کرد و چند دستگاه تانک و نفربر به غنیمت گرفت. سپس، گردان های ۴۱۹ و ۴۱۵ از سمت راست گردان ۴۲۲ عبور کردند و مقارن سمت 18:26 به پایگاه موشکی دشمن رسیدند. 
گردان ۴۱۹، روی ضلع راست پایگاه و گردان 415 روی ضلع چپ پایگاه ادامه تک دادند و ۲۰۰ نفر از افراد پایگاه را اسیر کردند.
 با توجه به بسته شدن عقبه دشمن در خور عبدالله و هجوم رزمندگان لشکر در سمت چپ کارخانه نمک، نیروهای دشمن که توان مقاومت نداشتند، حین فرار، در باتلاق گرفتار شد که حدود ۳۰۰ نفر از آنها با تلاش افراد خودی نجات یافتند.
 ساعت12:30  گردان ۴1۹ در ضلع شرقی پایگاه موشکی، با لشکر ولیعصر الحاق کرد.
 - ساعت 13:30 ، گردان ۴۱۵ پس از عبور از دکل ضلع جنوبی پایگاه، 4 دستگاه تانک و یک گردان توپخانه دشمن را به غنیمت گرفت و ساعت 16:10 مخازن نفتی، در 500 متری مخازن نفتی ضلع غربی پایگاه، با لشکر ۲۵ کربلا از قرارگاه کربلا الحاق کرد.
به این ترتیب، تا روز ۲۲ اسفند ۱۳۶۴، رزمندگان لشکر ۴۱ ثارالله علاوه بر تصرف خط حد تعیین شده، برای تکمیل ماموریت تیپ المهدی و لشکرهای ۱۹ فجر، ولیعصر و 25 کربلا مشارکت کردند.
همچنین، علاوه بر دستیابی به خور عبدالله، از سمت چپ تا رأس البيشه و از سمت راست، تا ضلع شرقی پایگاه موشکی و همچنین تا ۵۰۰ متری مخازن نفتی پیشروی کردند.
صبح روز ۲۵ اسفند ۱۳۶۴، لشکر ثارالله، در حالی که لشکرهای فجر و ولیعصر به ترتیب در راست و چپش قرار داشتند، خط پدافندی تشکیل داد و موظف شد با گردان ۴۱۹ در منطقه ای به عرض یک کیلومتر مأموریت اجرا کند.
دشمن در این روز، ۱۳ بار پاتک کرد که رزمندگان همه را خنثی کردند. چند روز بعد نیز منطقه عملیاتی تثبیت شد و عملیات پایان یافت. محمد نصر اللهی معاون ستاد، حسین اسماعیل کاخ، مسئول تسلیحات و احمد امینی، فرمانده گردان غواص ۴۱۰، در این عملیات به شهادت رسیدند.
 جنگنده های عراقی، صبح روز 23/ ۱۱ / 1364 ، سنگر واحد اطلاعات و عملیات را که اطلاعات معروف بود، بمباران شیمیایی کردند که در نتیجه، حسين يوسف الهی معاون اطلاعات و عملیات و مسئول شناسایی واحد با ۱۳ نفر از همرزمانش، در این بمباران شهید شدند. همچنین، ترکش خمپاره، حمیدرضا جعفرزاده، معاون واحد تخریب را ساعتی قبل از شروع عملیات شهید کرد.

نتایج راهبردی
با موفقیت در این عملیات، نیروهای ایرانی، بر اروندرود و خور عبدالله تسلط یافتند و دسترسی عراق به خلیج فارس، از راه آبی اروند و اسکله های فاو قطع شد. شهر فاو، اسکله و تاسیسات نفتی و بندری آن نیز تصرف شد و با تصرف دو پایگاه موشکی ساحل به دریای شمال خلیج فارس از تعرضات دریایی و موشکی عراق به دور ماند و امکان تردد کشتی ها به بندر امام خمینی تسهیل شده از سوی دیگر، بندر ام القصير عراق ناامن شد و رزمندگان به مرزهای کویت رسیدند.

برگرفته از «اطلس نبردهای لشکر 41 ثارالله»
پایان پیام/
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده