نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«از زاویه دیگر» منتشر شد

«از زاویه دیگر» منتشر شد

کتاب «از زاویه دیگر» که نشست‌های تخصصی با موضوع دفاع مقدس را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و به قلم «آذر خزاعی سرچشمه» نوشته شده است، منتشر شد.
«پلاک 78» از نشر شاهد رسید

«پلاک 78» از نشر شاهد رسید

کتاب «پلاک 78» که در قالب ‌داستان به خاطرات گردان تخریب ناوتیپ 13 امیرالمومنین بوشهر می‌پردازد، از سوی «نشر شاهد»، منتشر شد.