نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

کتاب «گمنام در قله‌ها» برشی تحلیلی از خاطرات شهید «احمدرضا احدی»

کتاب «گمنام در قله‌ها» برشی تحلیلی از خاطرات شهید «احمدرضا احدی»

«چه خصلت جامعی، چه کمال بی‌انتهایی، عجب استغنای بی‌‌نظیری، دوباره در ذهن به دانشجوهای این روزها نگاه کردم، ساده‌تر و عمیق‌تر فکر می‌کنند. انگار ساده‌ترها، اقیانوس‌تر هستند. انگار ساده‌ترها کویرهای وسیع‌تری هستند. اصلا سادگی گستردگی را به وجود می‌آورد. البته به جایی از یک شعر یک نیم مصرع یادم هست که می‌گفت: از سادگی خیری ندیدم جز تنفر ......» کتاب «گمنام در قله‌ها» اینگونه آغاز می‌شود.