نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

گزارش ویدیویی دومین دوره نسخه نجات بخش

گزارش ویدیویی دومین دوره نسخه نجات بخش

دومین دوره آموزش مبانی انقلاب اسلامی ویژه مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران (نسخه نجات بخش) روز بیست و دوم اردیبهشت 1403 با حضور 60 مدیر از سراسر کشور به مدت پنج روز در دانشگاه شاهد برگزار شد.