نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

جشنواره فیلم کوثر و سیمای آزادگی

میان بخش‌های متنوع پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوثر، ۱۹ فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران پذیرفته شده‌اند که هر یک از منظری متفاوت و ارزشمند، زن و ویژگی‌های اصیل و بنیادین او را مطابق با فرهنگ رسمی کشور و نگاه اسلامی مورد تاکید خود قرار دادند و تنوع ژانری قابل توجهی نیز بر مجموعه آنها حاکم است.
درخواست خلبان بعثی از فرمانده ایرانی: مرا به عنوان سرباز بپذیر!

درخواست خلبان بعثی از فرمانده ایرانی: مرا به عنوان سرباز بپذیر!

امیر راحمی از همرزمان شهید عباس کریمی می‌گوید: در عملیات والفجر ۴ یک خلبان بعثی به اسارت ما درآمد که حاج عباس کریمی برای گرفتن اطلاعات با او هم‌صحبت شد. آن خلبان تعجب کرده بود که یک فرمانده با او اینگونه دوستانه رفتار می‌کرد.