نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

خاطره‌ای خواندنی از برادر شهید عزیزالله نیکوبخت

خاطره‌ای خواندنی از برادر شهید عزیزالله نیکوبخت

کتاب «نیک‌بخت» روایتی خواندنی از خاطرات «شهید عزیزالله نیکوبخت» » به قلم «رحیم میر عظیم» است که به کوشش «فرهنگستان ادب» منتشر شده است. خاطره‌ خواندنی از شهید عزیزالله نیکوبخت را با عنوان «تفنگ پلاستیکی» به روایت برادر شهید را در ادامه می‌خوانیم.
خاطره ای خواندنی از برادر شهید پهلوان اسماعیل سلیمیان

خاطره ای خواندنی از برادر شهید پهلوان اسماعیل سلیمیان

کتاب «پهلوان اسماعیل» روایتی خواندنی از خاطرات «شهید پهلوان اسماعیل سلیمیان» » به قلم «احمد مدحی» است که به کوشش «نشردارخوین» منتشر شده. خاطره‌ خواندنی از شهید پهلوان اسماعیل سلیمیان را با عنوان « لباس دامادی» به روایت برادر شهید را در ادامه می‌خوانیم.
خاطره ای خواندنی از دختر شهید حسین خلعتبری مکرم

خاطره ای خواندنی از دختر شهید حسین خلعتبری مکرم

کتاب «آسمان دریا را بلعید» روایتی خواندنی از خاطرات «سرلشکر خلبان شهید حسین خلعتبری مکرم» » به قلم «رحیم مخدومی» است که به کوشش «نشرشاهد» منتشر شده است. خاطره‌ خواندنی از شهیدحسین خلعتبری مکرم را با عنوان «من با پدرم زندگی می‌کنم» به روایت دختر شهید را در ادامه می‌خوانیم.
پیمان برادری/ خاطره‌ای از شهید «مصطفی صفری‌تبار» به روایت همسر

پیمان برادری/ خاطره‌ای از شهید «مصطفی صفری‌تبار» به روایت همسر

کتاب «عهد‌ کمیل» روایتی خواندنی از خاطرات «شهید مصطفی (کمیل) صفری تبار» به قلم «مصّیب معصومیان» است که به کوشش «انتشارات شهید کاظمی» منتشر شده است. خاطره‌ خواندنی از شهید مصطفی صفری‌تبار را با عنوان «پیمان برادری» به روایت همسر شهید در ادامه می‌خوانیم.
نامه‌ای که هیچ‌وقت خوانده نشد

نامه‌ای که هیچ‌وقت خوانده نشد

کتاب «روایت عشق» روایتی خواندنی از خاطرات «شهید محمد باغداران کاشانی» به قلم «سید سعید موسوی» است که به کوشش «نشرشاملو» منتشر شده است. خاطره‌ خواندنی از شهید محمد باغداران کاشانی را با عنوان «نامه» به روایت همرزم شهید را در ادامه می‌خوانیم.
خاطراتی از شهید «جواد محمدی» به روایت همسر

خاطراتی از شهید «جواد محمدی» به روایت همسر

کتاب «دخترها بابایی‌اند» روایتی خواندنی از زندگی‌نامه «شهید مدافع حرم جواد محمدی» به قلم «بهزاد دانشگر و زهرا کرباسی» است که به کوشش «انتشارات شهید کاظمی» منتشر شده است. خاطره‌ خواندنی از شهید مدافع حرم جواد محمدی به روایت «همسر شهید جواد محمدی» را در ادامه می‌خوانیم.