نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

هفته وحدت گرامی باد

هفته وحدت گرامی باد

یاد و خاطره شهدای وحدت و امنیت، در حادثه تروریستی مهرماه ۱۳۸۸ را گرامی میداریم.