نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

از خونین‌شهر تا خرمشهر

از خونین‌شهر تا خرمشهر

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب مستندی درباره خرمشهر می‌بینید.
آخرین نصیحت شیخ محمد تعمیرکاری

آخرین نصیحت شیخ محمد تعمیرکاری

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب فیلمی از شیخ محمد تعمیرکاری می‌بینید.
درباره شیخ محمد تعمیرکاری

درباره شیخ محمد تعمیرکاری

محتوای نرم افزار چند رسانه‌ای «شاهد» در قالب‌های فیلم، صوت، عکس و متن عرضه شده است. در این مطلب فیلمی درباره شیخ محمد تعمیرکاری می‌بینید.
غرفه «نشرشاهد» به روایت دوربین/۱۱

غرفه «نشرشاهد» به روایت دوربین/۱۱

«نشر شاهد» با عرضه بیش از 400 عنوان کتاب، در یازدهمین روز از برگزاری سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان معاون فرهنگی وزارت ارشاد و نمایندگانی از دفتر ولی‌فقیه در بنیاد شهید بود. یازدهمین گزارش را از نگاه دوربین نوید شاهد می‌بینید.
غرفه «نشرشاهد» به روایت دوربین/۱۰

غرفه «نشرشاهد» به روایت دوربین/۱۰

«نشر شاهد» با عرضه بیش از 400 عنوان کتاب، در دهمین روز از برگزاری سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان مخاطبان خود بود. دهمین گزارش را از نگاه دوربین نوید شاهد می‌بینید.